Pozor(!)ni za okolje

Boštjan Gorenc – Pižama se je v šolskem letu 2016/2017 pridružil okoljevarstveni kampanji za mlade Pozor(!)ni za okolje. Na svoj značilno zabaven, komičen in poučen način nagovarja dijake EKOninje in vse druge sodelujoče, ter pomaga pri osveščanju o pomembnosti zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Pižama o svoji novi vlogi pravi takole: »Težnja k ekološkemu delovanju in vedenju je temeljna nujnost današnje družbe. In mladi imajo ideje, kako uresničevati zelene rešitve, zato je izvrstno, da se jih spodbuja k razmišljanju o tem, medtem ko se jih hkrati na zabaven način opozarja o okoljskih težavah. Torej, da nam CO2 vsem skupaj ne vzame sape.«

Pižama ne postaja le glas kampanje, pač pa aktivnosti sodelujočih šol in EKOninj tudi budno spremlja. Vsak mesec se dijakom prek EKOfrekvenc, oddaj na šolskih radiih, oglaša z novicami o kampanji in ozavešča o različnih načinih zniževanja ogljičnega odtisa. Tako EKOninjam pomaga, da v svoje aktivnosti privabijo čim večje število sošolk in sošolcev. Njegovim video in avdio pobudam lahko sledite na Facebook strani Pozor(!)ni za okolje ali spletnem mestu Pozor(!)ni za okolje.

 


O kampanji Pozor(!)ni za okolje

Kampanja Pozor(!)za okolje, katere pobudnik je družba Goodyear Dunlop Sava Tires, prerašča v vseslovensko okoljevarstveno gibanje. V šestem letu združuje več kot 16.000 dijakov iz 33 slovenskih srednjih šol in 30 raznolikih partnerjev v skupnih prizadevanjih za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Kampanjo med drugim podpirata tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podrobnosti o tem okoljskem projektu lahko preberete na spletnem mestu kampanje Pozor(!)ni za okolje ali na Facebook strani.